Plakaty festiwalu JAZZ nad Odrą

JAZZ nad Odrą plakaty

1 JAZZ nad Odrą 1964 autor Aleksander FLEISCHER

2 Jazz nad Odrą 1965 autor Stanisław WAŁACH ( KORS )

3 JAZZ nad Odrą 1966 autor Stanisław WAŁACH ( KORS )

4 Jazz nad Odrą 1967 autor Stanisław WAŁACH ( KORS )

5 JAZZ nad Odrą 1968 autor Jan TYNIEC

6 Jazz nad Odra 1969 autor Henryk REGIMOWICZ

7 JAZZ nad Odrą 1970 autor Eugeniusz GET STANKIEWICZ

8 JAZZ nad Odrą 1971 autor Jerzy JEZIERSKI

8 JAZZ nad Odrą 1971 autor Jerzy JEZIERSKI

9 JAZZ nad Odrą 1972 autor Jan SAWKA

10 JAZZ nad Odrą 1973 autor Jan SAWKA

11 JAZZ nad Odrą 1974 autor Jan SAWKA

11 JAZZ nad Odrą 1974 autor

11 JAZZ nad Odrą 1974 autor

120JAZZ nad Odrą 1975 autor Jan SAWKA

13 JAZZ nad Odrą 1976 autor Jan SAWKA

13 JAZZ nad Odrą 1970 autor Jan SAWKA

13 JAZZ nad Odrą 1976 autor Eugeniusz GET STANKIEWICZ

13 JAZZ nad Odrą 1976 autor

14 JAZZ nad Odrą 1977 autor Jan SAWKA

15 JAZZ nad Odrą 1978 autor Jan SAWKA

150JAZZ nad Odrą 1978 autor

16 JAZZ nad Odrą 1979 autor Lech PONIŻNIK

16 JAZZ nad Odrą 1979 autor

17 JAZZ nad Odrą 1980 autor Jan SAWKA

17 JAZZ nad Odrą 1980 autor

180JAZZ nad Odrą 1981 autor Jan SAWKA

180JAZZ nad Odrą 1981 autor Eugeniusz GET STANKIEWICZ

19 JAZZ nad Odrą 1982 ZAKAZ plakatowania

20 JAZZ nad Odrą 1983 ZAKAZ plakatowania

21 JAZZ nad Odrą 1984 autor Sławomir LEWCZUK

21 JAZZ nad Odrą 1984 autor

22 JAZZ nad Odrą 1985 autor Eugeniusz GET STANKIEWICZ

23 JAZZ nad Odrą 1986 autor Jacek WOLFF

24 JAZZ nad Odrą 1987 autor Jacek WOLFF

JAZZ nad Odrą 1988 NIE odbył się.

25 JAZZ nad Odrą 1989 autor Jan SAWKA

25 JAZZ nad Odrą 1989 autor Jacek WOLFF

JAZZ nad Odrą 1990 NIE odbył się.

26 JAZZ nad Odrą 1991 autor Jacek WOLFF

27 JAZZ nad Odrą 1992 autor Eugeniusz GAT STANKIEWICZ

28 JAZZ nad Odrą 1993 autor Jacek WOLFF

29 JAZZ nad Odrą 1994 autor Rosław SZAYBO

30 JAZZ nad Odrą 1995 autor Jan SAWKA

31 JAZZ nad Odrą 1996 autor Paweł PAWLAK

32 JAZZ nad Odrą 1997 autor Jacek ĆWIKŁA

33 Jazz nad Odrą 1998 autor Jacek WOLFF

34 Jazz nad Odrą 1999 autor Zdzisław SMEKTAŁA

35 Jazz nad Odrą 2000 autor Jacek ĆWIKŁA

36 Jazz nad Odrą 2001 autor

37 Jazz nad Odrą 2001 I Festiwal Międzynarodowy autor

38 Jazz Nad Odrą 2002 II Festiwal Międzynarodowy autor

39 Jazz nad Odrą 2003 III Festiwal Międzynarodowy autor

40 JAZZ nad Odrą 2004 autor Jarosław CHYRA

41 JAZZ nad Odrą 2005 autor Jarosław CHYRA

42 JAZZ nad Odrą 2006 autor Jarosław CHYRA

43 JAZZ nad Odrą 2007 autor Piotr MICHALCZYK

43 Jazz nad Odrą 2007 autor

44 JAZZ nad Odrą 2008 autor Marta KUBIAK

44 Jazz nad Odrą 2008 autor

44 JAZZ nad Odrą 2008 autor

44 JAZZ nad Odrą 2008 autor Agnieszka KALNIK

45 JAZZ nad Odrą 2009 autor Marcin PŁONKA

45 Jazz nad Odrą 2009 autor

45 JAZZ nad Odrą 2009 autor

45 JAZZ nad Odrą 2009 autor

45 JAZZ nad Odrą 2009 autor

46 JAZZ nad Odrą 2010 autor Klaudia KOST

46 JAZZ nad Odrą 2010 autor Patrycja Wojtczak

46 JAZZ nad Odrą 2010 autor Marcin Matuszak

46 JAZZ nad Odrą 2010 autor Katarzyna Włodarczyk

46 JAZZ nad Odrą 2010 autor Filip Tarczewski

46 JAZZ nad Odrą 2010 autor Marek Rybicki

47 JAZZ nad Odrą 2011 autor Krzysztof GRUDZIŃSKI

47 JAZZ nad Odrą 2011 autor

47 JAZZ nad Odrą 2011 autor

48 JAZZ nad Odrą 2012 autor Paulina MAGIER

48 JAZZ nad Odrą 2012 autor Kamil TOBIASZ

48 JAZZ nad Odrą 2012 autor

48 JAZZ nad Odrą 2012 autor

48 JAZZ nad Odrą 2012 autor

48 JAZZ nad Odrą 2012 autor Klaudia KOST

48 JAZZ nad Odrą 2012 autor

48 JAZZ nad Odrą 2012 autor

49 JAZZ nad Odrą 2013 autor Tomasz Czyżkowsk

49 JAZZ nad Odrą 2013 autor Tomasz Czyżkowski

49 JAZZ nad Odrą 2013 autor Agata SALAMON

49 JAZZ nad Odrą 2013 autor Marek RYBICKI

49 JAZZ nad Odrą 2013 autor Kamila MICHAŁOWSKA

50 JAZZ nad Odrą 2014 autor Marta Śliwowska,

50 JAZZ nad Odrą 2014 autor

50 JAZZ nad Odrą 2014 autor Mateusz ZIELENIEWSKI

50 JAZZ nad Odrą 2014 autor Marek RYBICKI

50 JAZZ nad Odrą 2014 autor Marek RYBICKI

50 JAZZ nad Odrą 2014 autor

50 JAZZ nad Odrą 2014 autor

51 JAZZ nad Odrą 2015 autor Rafał OLBIŃSKI

52 JAZZ nad Odrą 2016 autor Kamila SZYMKIEWICZ

52 JAZZ nad Odrą 2016 autor Monika WARYSZAK

52 JAZZ nad Odrą 2016 autor Julia ZAJUSZ

52 JAZZ nad Odrą 2016 autor Katarzyna ROMAN

52 JAZZ nad Odrą 2016 autor Jacek CHUDY

53 JAZZ nad Odrą 2016 autor

„Plakat jazzowy z kolekcji Krzysztofa Dydo”

 

Artystyczny plakat muzyczny istnieje w Polsce od blisko stu lat, trzeba jednak pamiętać, że poprzedzały go przynajmniej od końca dziewiętnastego wieku typograficzne afisze. Największy rozwój plakatu nastąpił w Polsce po 1956 roku, kiedy sztuka uwolniona została od doktryny socrealizmu. Również plakat mógł przemówić własnym głosem. Sprzyjające warunki społeczno–polityczne i wybuch talentu młodych polskich grafików postawiły sztukę plakatu na najwyższym światowym poziomie. Dzięki twórczości między innymi takich artystów jak Józef Mroszczak, Jan Lenica, Henryk Tomaszewski, Roman Cieślewicz, Franciszek Starowieyski, Waldemar Świerzy, Jan Młodożeniec, Rosław Szaybo rozwinął się jako fascynujące swoją oryginalnością zjawisko artystyczne. Z informatora o spektaklu stał się jego interpretatorem i komentarzem. Następcy stale wzbogacali język i poetykę plakatu, wnosząc nowe tendencje interpretacyjne i formalne, wynikające zarówno z ich indywidualnych predyspozycji intelektualnych i warsztatowych, jak i aktualnych poszukiwań i nurtów współczesnej plastyki. Jerzy Czerniawski, Stasys Eidrigevicius, Mieczysław Górowski, Roman Kalarus, Piotr Kunce, Lech Majewski, Rafał Olbiński, Andrzej Pągowski, Władysław Pluta, Wiktor Sadowski, Wiesław Wałkuski, Stasys Eidrigevicius, Leszek Wiśniewski, Leszek Żebrowski to artyści mojego pokolenia, urodzeni po 1945 roku, których nazwiska znane są na wszystkich kontynentach. Nazwiska najmłodszych artystów, tworzących dzisiaj dla imprez muzycznych: Mirosław Adamczyk, Wiesław Grzegorczyk, Sebastian Kubica, Joanna Górska i Jerzy Skakun dopełniają obraz współczesnego plakatu. Kierunki poszukiwań polskich grafików projektantów sprowadzają się do dwóch głównych nurtów działania – emocjonalnego, w którym nastrojowość i malarskość czerpie ze źródeł polskiej sztuki ludowej oraz z nurtu intelektualnego, gdzie synteza i metafora zmuszają odbiorcę do samodzielnego wyciągania wniosków, do myślenia. Nie ma potrzeby dodawać, że obydwa kierunki opierać się mogą na niewątpliwych wartościach artystycznych, stanowiących fundament wartości użytkowej, z którą plakat nie tylko jest związany, ale dla której w ogóle istnieje. Związek, zdawałoby się dwóch sprzecznych wartości plakatu – ściśle użytkowej i artystycznej, stanowi zapewne nieustające źródło zainteresowania tym rodzajem sztuki na świecie. Instytucje wciąż dzielą swą sympatię między dawno już wypracowaną formę afisza, a artystycznie dopieszczony obraz plakatu muzycznego. W czasach wielkiej bitwy mediów (billboardów, reklamy telewizyjnej, radiowej i prasowej), jaką na co dzień odczuwamy, autentyczna twórczość artystyczna w dziedzinie plakatu, nawet w tym małym (wydawałoby się dzisiaj) formacie nie przechodzi na ogół niezauważona. Większość instytucji, w tym muzycznych nadal uważa, że jest potrzebny.

 

 Plakat muzyczny stanowi w mojej kolekcji dużą pozycję, blisko 2000 plakatów, jako że ilość imprez muzycznych w Polsce jest imponująca. Wiele z nich ma wieloletnią, a nawet liczącą kilkadziesiąt lat tradycję. Do niewątpliwie największych imprez muzycznych, od kilkudziesięciu lat tradycyjnie wydających plakaty muzyczne, należą miedzy innymi: Miedzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, Festiwal Muzyki Współczesnej, Miedzynarodowy Festiwal Jazzowy Jazz Jamboree, Krakowskie Dni Muzyki Organowej, Konkurs Muzyki Sakralnej Gaude Mater, Jazz nad Odra, Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena, Spotkania Wokalistów Jazzowych, Legnica Cantat, Miedzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych, Bydgoski Festiwal Operowy. Natomiast do instytucji nieprzerwanie zamawiających u artystów te „papierowe dzieła” należą między innymi teatry muzyczne i opery, filharmonie oraz orkiestry i zespoły muzyczne z okazji swoich wielkich występów.

 

Plakat jazzowy stanowi w mojej kolekcji dużą pozycję, ponad 300 plakatów, jako że ilość imprez muzycznych w Polsce jest imponująca. Wiele z nich ma wieloletnią a nawet liczącą kilkadziesiąt lat tradycję. Do niewątpliwie największych, od kilkudziesięciu lat tradycyjnie wydających plakaty, należą: Jazz Jamboree–Miedzynarodowy Festiwal Jazzowy. Inne imprezy szczycą się równie długą historią: Festiwal Jazzowy–Jazz nad Odra we Wrocławiu, Spotkania Wokalistów Jazzowych w Zamościu, liczne krakowskie festiwale: Jazz Juniors, Krakowski Festiwal Jazzowy, Jazz w starym Krakowie, w Kaliszu Miedzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych, w Chorzowie Jazz w Kocyndrze, w Zabrzu Jazz Blues Fusion nie wspominając już wielu innych o kilkuletnim stażu, czy też wydarzeń okazjonalnych. Prezentowane na wystawie plakaty pochodzą z różnych imprez związanych z muzyką jazzową, a ich autorami są wyłącznie polscy artyści. Każdy z nich w najbardziej dla siebie charakterystyczny sposób starał się przełożyć istotę muzyki na język plastyki i z tego już wizualnego elementu zrobić plakat. Bogata różnorodność, często spontaniczna w traktowaniu tego rodzaju muzyki, indywidualność interpretacji plastycznej tematów, stworzyły wyjątkowo bogaty wachlarz rozwiązań graficznych. Najczęściej projektowali je dla Polskiej Federacji Jazzowej (później Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego) - od mistrzów polskiej szkoły plakatu jak Henryk Tomaszewski, Bronisław Zelek, Jan Młodożeniec, Waldemar Świerzy czy Rosław Szaybo po współczesnych adeptów sztuki wizualnej jak Józef Bendziecha, Darek Komorek, Piotr Kossakowski, Zbigniew Latała, Bartosz Łukaszonek czy Paweł Święcicki.

 

 

Mam nadzieję, że wybrane prace artystów najczęściej projektujących plakaty jazzowe między innymi takich jak Bogdan Bartkowski, Olgierd Chmielewski, Sławek Iwański, Roman Kalarus, Wojciech Korkuć, Piotr Kunce, Lech Majewski, Rafał Olbiński, Marian Oslislo, Andrzej Pągowski, Jan Sawka, Get Stankiewicz, Kazimierz Wiśniak zainteresują najwybredniejszych koneserów muzyki i plastyki. Każdy z nich jest inny – wśród nich zarówno realistyczne, surrealistyczne, abstrakcyjne, satyryczne, bardzo czytelne i jasne, ale również pozwalające na mnogość interpretacji. Wszystkie zaskakują formą, świeżością, mimo upływu czasu i urodą. Wśród nich można znaleźć również plakaty do wystaw plakatu jazzowego. Zapraszany przez różne festiwale jazzowe miałem okazję prezentować tę część mojej kolekcji. Projektowali je między innymi Władysław Pluta, Roman Kalarus, Sława Harasymowicz, Marek Pawłowski i Monika Starowicz. Mamy tu przegląd prac najlepszych polskich plakacistów i grafików wydanych drukiem w latach 1956–2008. Ciekawostkami są plakat Wiesława Dymnego z krakowskiej „Piwnicy pod Baranami” do Konkursu amatorskich wykonawców jazzowych w Krakowie w 1963 roku i „czarne” Zaduszki Jazzowe 27 Krakowskiego Festiwalu Jazzowego w 1982 r w Krakowie, oraz plakaty do filmów o jazzie. Najstarszym w tej wystawie i z pewnością unikatowym jest plakat Jerzego Skarżyńskiego do Pierwszego Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Jazzowej w Sopocie w 1956 roku.

 

 

 

 

Krzysztof Dydo

 

 

 

 

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •