Polish Jazz Deluxe vol. 1 - 36

Seria 36 płyt CD wydanych przez Polskie Nagrania.

Punktem wyjścia jest kultowa kolekcja płyt analogowych wydawanych pod nazwą Polish Jazz, która od początku lat 60. dokumentowała dokonania polskich artystów jazzowych. Jej pomysłodawcami byli Ryszard Sielicki (ówczesny dyrektor artystyczny Polskich Nagrań) i Andrzej Karpiński (najsłynniejszy redaktor tej firmy). Ten ostatni pilotował całą serię do końca lat 80., redagując w sumie 76 płyt. Albumy z serii Polish Jazz, szczególnie w latach 60., były obiektywną kroniką polskiej muzyki jazzowej. Bez faworyzowania poszczególnych stylów jazzowych spełniała przede wszystkim rolę ważnego dziejowego dokumentu.